Ang dating daan wiki

14-Feb-2018 16:56 by 10 Comments

Ang dating daan wiki - Random web cam chat no sign up

Gayundin ang iba pang mga impormasyon na kapaki-pakinabang sa pag-aaral na ito ay nagmula sa internet.

ang dating daan wiki-38ang dating daan wiki-20ang dating daan wiki-26ang dating daan wiki-32

Hindi kabilang sa pag-aaral na ito ang mga detalye sa panonood ng pornograpiya ng mga batang babae sapagkat at tanging ang mga batang lalaki lamang sa ikalimang baitang pangkat isa ang kabilang sa pag-aaral na ito.Sinuri din sa pag-aaral na ito mga sagot ng mga mag-aaral at ang ilan sa marahil ay dahilan kung bakit nila iyon sinagot.Binanggit din dito ang ilan sa mga problema na kinakasangkutan ng mga kabataang ito katulad ng pagtaas ng bilang ng maagang pagbubuntis at pagdami ng mga menor de edad na nangagahasa sa kapwa nila menor de edad bilang mga bunga ng panonood ng pornograpiya noong sila ay bata pa lamang.Ang pag-aaral na sa mga mag-aaral na lalaki sa ikalimang baitang ang isa sa mga patunay na hindi na lingid sa kaalaman ng mga batang ito ang tungkol sa pornograpiya na tinatawag ding porn o bold.Ang mga lalaking mag-aaral sa ikalimang baitang pangkat Diamond ng Mababang Paaralan ng Geronimo sa Rodiguez, Rizal ang mga kasali sa pag-aaral na ito.Sila ay sumagot sa isang survey na may labing anim na katanungan.

Kabilang sa mga tanong kung nanonood ba sila ng porn, kung paano at sa anung edad sila unang nakapanood ng porn, ang dalas ng panonood nila nito, ang gamit, lugar at kasama nila sa panonood nito, ang paraan at dahilan kung bakit nila ginagawa iyon, kung alam ba ng mga magulang nila na ginagawa nila iyon, kung sino ang nakapagturo na sa kanila ng epekto ng porn sa buhay nila at ang persepsyon nila kung masama ba ito at ang nararamdaman nila matapos nilang gawin ito.

Kabilang sa mga ito ang simula ng kanilang panonood; ang edad kung kalian sila nagsimulang manood, sino ang unang nagpakilala sa kanila nito at kung papaano sila unang nakapanood nito.

Kasama din dito ang paraan ng panonood; ang dalas na gawin nila ito, ang gamit nila dito, ang mga kasama nila na gawin ito at ang lugar kung saan nila ito ginagawa gayundin ang mga dahilan kung bakit nila ginagawa ito.

Abstrak Sabi sa kanta, “Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo”.

Subalit mas marami pang alam ang mga bata sa ngayon sa tungkol sa pornograpiya, isang usapin na iniisip ng marami na masyadong maselan at hindi pa alam ng mga bata kaysa sa mga matatanda.

Noong taong 2000, nagkaroon ng report ang UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen tungkol sa epekto at persepsyon ng mga bata tungkol pornograpiya gayundin sa mga online games Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga bata sa buong mundo at ang mga datos ang nakatuon hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo.

  1. Sex chat room for old people 27-Jan-2018 08:41

    Starfleet may think it’s okay to screw with their cadets by putting them in unwinnable situations.