Dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas

08-Feb-2018 17:43 by 2 Comments

Dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas - Handball girls shower cam

Dahil ba sa tayo ay mga kampon ng demonyo dahil ang sinasamba ng ating mga ninuno ay diwata at lakas ng kalikasan? Mayroon na sana tayong diwata, Bathala, si Malakas at si Maganda, kapre, tiyanak, anito, Kabunian, atbp.

Kapag tinanong mo ang isang Pilipino kung bakit siya naging Pilipino ay wala kang pinakamainam at pinakamalalim na makukuhang sagot liban sa “dito kasi ako ipinanganak sa Pilipinas; Pilipino ang magulang ko;…” Sundan mo ng isa pang katanungan, “Ano ang kahulugan ng Pilipino? Sa artikulong ito ay nais kong bigyang linaw ang NAPAKA-SAKLAP na resulta ng pagdating at pagtangkilik ng ating pamayanan (mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan), sa isang sistemang gumawang IMPYERNO sa atin sanang paraisong lupain. May mga panahong nasumpungan niya (tao) ang pag-angat ng kaunlaran sa isang yugto na hindi maaring hindi sundan ng pagbulusok ng yugtong ito bilang pagbibigay daan sa susunod na yugto.Ang argumento naman ng iba ay mas malaki ang gagastusin ng gobyerno kung ikukulong ng panghabang buhay ang isang tao kaysa kung tatapusin na lang ang buhay nito.Panahon ng Kastila (1521-1898) Ilan sa paraan ng parusang kamatayan na ginamit ng mga Kastila ay pagsunog, pagpugot ng ulo, paglunod, garote, pagbitay, pagbaril, pagsaksak at iba pa.SAAN NGA BA TAYO DINADALA NG ATING KASALUKUYANG PANINIWALA?KAILANGAN PA BANG MAMATAY (katulad ng pangako ng relihiyon) UPANG MARANASAN NATIN ANG IMPIYERNO….***** Larawan ay mula sa Wikipedia Ang ganda ng pagkatitik…. TRATADO NG PAGKAKAIBIGAN…” Sa pamamagitan ng Relihiyong Katolisismo (Kristiyanismo) ay unti-unting naisakatuparan ng mga Kastila ang kanilang ultimong layunin sa Pilipinas: “Ang gawing ‘outpost’ o daungan lamang ang ating lupain sa mas malawak at malaki nilang ambisyon sa Tsina.” Sinakop nila ang isip ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng relihiyon pagkatapos ay INUTUSAN SILANG MAGTRABAHO upang busugin ang mga Among Kastila. Nagmistulang aliping walang dignidad ang ating mga ninuno. Mula encomienda, reducciones, bandala, polo, gwardiya sibil, prayle, Sta. Nino, novena, Kristo, mga salitang Latin, secula secolorum, dominus boviscum, galleon, obras pias, hacienda, intramuros, cabeza, gobernador, gobernadorcillo, corpus christi, fiesta, undas, pasko, at kung ano-ano pang litanya ng mga kababalaghang ni hindi naintindihan (ewan ko lang kung ngayon ay intindido na ito ng karamihan), ng ating mga ninuno subalit pikit-matang sinunod dahil sa “PAGMAMAHAL SA ABANG BUHAY”.

Ang hindi susunod sa utos ng Kastila (ang bagong Diyos), ay ituturing na Kampon ng Demonyo o kaya ay taong labas, rebelde atbp. Ang masaklap pa dito ay tinanaw pang utang na loob ito sa Kastila sapagkat iniligtas sila nito sa TIYAK NA KAPAHAMAKAN SA IMPIYERNO… Simula 1521 (o yung ibang ang paniniwala ay 1565 sa pagsakop na ni Muguel Lopez de Legaspi) hanggang sa kasalukuyan, mayroon ka na bang nakitang kahit banaag man lamang ng katotohanan sa mga pinag-gagagawa ng Pilipino…Panahon ni Pangulong Corazon Aquino (1986-1992) Sa ilalim ng 1987 Saligang Batas, inabolish ang parusang kamatayan.Lahat ng sentensyang kamatayan ay ibinaba sa reclusion perpetua.Ipinasa ang Sedition Law, Brigandage Act, Reconcentration Act at Flag Law upang pagtibayin ang marahas na parusa, kabilang na ang death penalty, sa mga makabayang Pilipino.Nang rebisahin ang Codigo Penal noong 1932, idinagdag sa lista ng capital offense (mga krimeng mapaparusahan ng bitay) ang treason, parisidyo, pamimirata, kidnapping, murder, panggagahasa at robbery with homicide.Ngunit noong 1988, nagsimulang mag-lobby ang militari na ibalik ang parusang bitay para sa mga krimeng kaugnay ng insurgency.